fredag 2 december 2011

Jag mot världen

Just nu är mina tankar knivkast ut
jag skickar de mot dig och var och en som kommer i min väg
hata mig för det eller strunta i det
tyck att det är orättvist
du kanske inte har förtjänat det
men jag är ur min bana
jag är på väg ut
försöker värja mig mot denna skur
denna skur av krav, ändlösa krav
är jag fast eller kan jag fly
kan någonting någonsin bli som jag vill
Kan det någonsin bli lugn och ro
eller ska jag bara uppmanas att vara glad
åt det jag har, åt det som är
värre kunde det faktiskt vara
men det jag offrar är mig själv
och priset är en skyskrapa av självförakt
och en dyster bunker av värdelöshet
en blöt sjö jag drunknar i
och allt blir bara själens vånda, plåga, smärta, rivsår
och ultimata död

Inga kommentarer: